Prosinec 2007

HISTORIE HNUTÍ JESUS PEOPLE V USA

19. prosince 2007 v 11:56 | DAGGIE |  → REPORT
Koncem šedesátých let alternativní kultura kulminovala. Užívání drog kvetlo, hippies byli v centru mediální pozornosti a co bylo nejpřekvapivější, velké množství těchto mladých se stalo křesťany. Diváci znali tyto skupiny pod různými jmény. Jesus Freaks, Jesus People nebo Street Christians. Velká část mladých evangelistů pro Krista ovšem ještě nedávno jela v drogách, volné lásce a nechovala valné sympatie k majoritní společnosti. Když se obrátili, mluvili o Ježíšově revoluci a věřili, že poslední doba je blízko. Mnozí přilnuli k fundamentalistům a přejali jejich pohledy. Základní zaměření hnutí se točilo kolem spasení skrze zkušenost víry v Ježíše Krista. Byly tu ovšem další prvky, které činily toto hnutí pro laiky těžko uchopitelné - jako např. velký vliv pentekostalismu, glosolalie a učení o křtu Duchem. Přestože hnutí Jesus People nebylo příliš sebevědomé, cítili se jeho členové být součástí probuzení a přirovnávali svou situaci k velkým probuzením osmnáctého století. →

FREAKFEST PROMO VIDEO

3. prosince 2007 v 9:31 | HONZA VLNAS |  → REPORT